Hot News :

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562 15:18

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 2 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก ในระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้น ป.1 - ป.6 จำนวนนักเรียน 492 คน โดยแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนระยะเวลา 100 วัน ประจำปีการศึกษา 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 384,744 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 384,744 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ