Hot News :

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2562 15:07

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 2 แห่งในเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก ช่วงก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน -14 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 214,200 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พ.ค. 2562 เป็นเงิน 214,200 บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องเม็ก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ